Noticies

23/12/2019
Qui estigui interessat en treballar de peó per l’ajuntament durant aproximadament un mes que s’apunti a les oficines municipals, fins el dia 27 de desembre.
17/12/2019
Subvencions Joventut : Contracte programa subscrit entre la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Priorat. Fitxa 43 Anualitat 2019 Import concedit: 500 € Subvencions per activitats de promoció de la...
18/10/2019
Requisits: Acreditar la possessió d’un CFGM i/o CFGS, o títol oficialment reconegut com a equivalent, o un Certificat de Professionalitat relacionat amb la construcció, jardineria, treballs forestals, etc… Inscrit/a com a persona beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, o en...
10/09/2019
Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l'any 2019 PAM - Pla d’Acció Municipal 2019 Programa Despeses corrents Import concedit: 18.072 € Programa Despeses per inversió Actuació: Reformes i millores per realitzar al parc infantil Pressupost: 15.815,84 € Cost total actuació: 14...
10/04/2019
Consulta pública proposta Ordenança general de convivència ciutadana i via pública. Data inici consulta: 10/04/2019 Data finalització consulta: 02/05/2019 Adreça per les aportacions dels ciutadans: aj.porrera@altanet.org https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=200794&idens=4311400000
19/12/2018
Subvencions per activitats de promoció de la Cultura, el Turisme, la promoció Econòmica, Social, el Comerç i l’Esport. Import concedit: 2.261,78 € Subvencions Joventut : Contracte programa subscrit entre la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la...
18/09/2018
Subvencions del Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC) - Cultura Programa: Equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural Actuació: Reformes cementiri municipal. Pressupost mínim a executar: 5.263,16 € Import concedit: 5000 € Programa: Catàleg...
26/03/2018
Cliqueu a aquest enllaç per seguir els PREGONS: https://app.ebando.es/channel/porrera
18/03/2018
Subvencions de la Diputació de Tarragona durant l'any 2016 Subvencions de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme Programa: Realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat. Import concedit: 1.421,53 € Programes concrets i activitats de promoció turística...
18/03/2018
Subvencions de la Diputació de Tarragona durant l'any 2017 Amb el suport de: Diputació de Tarragona Subvencions de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme P rograma: Realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat Actuació: Fira Tasta Porrera 2017 Import...

Pàgines