Educació

CEIP ROSSEND GIOL 
C. Rossend Giol s/n 
Tel. 977828227 
Escola Pública de nens i nenes de 3 anys a 6è de primària.

e3005509@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/e3009047

 

Subscriure a